Inicjatywa Awangarda

Inicjatywa Awangarda jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które pomaga przedsiębiorcom osiągać kolejne etapy rozwoju swojej firmy przy wykorzystaniu efektu skali. Przystąpienie do projektu IA daje małopolskim przedsiębiorcom możliwość:
- nawiązania międzynarodowej współpracy i stworzenie sieci networkingu
- pozyskania partnerów i inwestorów zagranicznych
- wejścia na rynek europejski.
Dzięki dostępowi rozbudowanej sieci firm, klastrów a także jednostek badawczo-naukowych podmioty gospodarcze z Małopolski mogą nawiązywać nowe relacje biznesowe, poszerzać grono kontrahentów, przetestować innowacyjne rozwiązania czy wypromować swoje działania na rynkach zagranicznych.

Jeśli chcesz przystąpić do projektu, zapoznaj się z dokumentacją.

Dołącz do Inicjatywy Awangarda

Inicjatywa Awangarda, co to takiego?

Inicjatywa Awangarda, co to takiego?

Małopolska jest jedynym regionem Polski skupionym w Inicjatywie Awangarda. Co to takiego i jaka jest jej misja?