Dołącz do Inicjatywy Awangarda

30-lecie EURADY

W dniach 8-9 czerwca, w 30. rocznicę powołania Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju (EURADA), odbyła się w Brukseli międzynarodowa konferencja AGORADA 2022.

W trakcie dwóch dni debat przedstawiciele agencji rozwoju z całej Europy zaprezentowali analizy dotyczące możliwych perspektyw rozwoju gospodarczego. Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA podczas debaty reprezentowali Szymon Strzelichowski, wiceprezes Zarządu oraz Anna Sowa – Jadczyk, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu.
Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego Przyszłości europejskiego rozwoju regionalnego Anna Sowa – Jadczyk przedstawiła swoje stanowisko. Przekonywała uczestników debaty o istotnej roli współpracujących ze sobą podmiotów wspierających przedsiębiorczość w regionie, w celu wymiany doświadczeń i wdrażania najefektywniejszych polityk w perspektywie kolejnych 20 lat.