Pomoc dla eksporterów Małopolska

Jako Projekt wspomagający małopolskie przedsiębiorstwa kierujemy się misją rozwoju tych firm i promowania ich poza granicami kraju. Jest to przyczyna, dla której szczególną wagę przykładamy do pomocy dla eksporterów w Małopolsce oraz przeznaczamy wiele energii i środków, by zapewnić im niezbędne wsparcie.

Wiedza i doświadczenie

Szczególnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach Projektu jest europejska Inicjatywa Awangarda. Dzięki Inicjatywie mamy możliwość udostępnienia przedsiębiorcom nowoczesnej infrastruktury, która pozwala na przetestowanie nowych pomysłów i innowacyjnych technologii. Jest to swoisty inkubator umożliwiający sprawdzenie koncepcji przed wdrożeniem ich na rynek. Projekt ten stanowi jednak okazję nie tylko do rozwoju biznesowego, ale jest ośrodkiem inspiracji i promowania nowych rozwiązań naukowych opartych na wzajemnej współpracy między ośrodkami z całej Europy.

Społeczność i praktyka

W ramach działań projektu “Power up Your Business in Małopolska 3” stworzyliśmy miejsce do dzielenia się informacjami Małopolski Klub Eksportera. Jest to przestrzeń łącząca ekspertów i przedsiębiorców oraz ułatwiająca przepływ informacji. Ponadto w ramach pomocy dla małopolskich eksporterów umożliwiamy udział w konferencjach branżowych i spotkaniach roboczych.

Kładziemy również nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności, czego efektem jest proponowana przez nas baza warsztatów pozwalających zyskać cenne umiejętności. Warsztaty promują wiedzę, dzięki której małopolskie przedsiębiorstwa łatwiej dostosowują się do trendów aktualnie panujących w europejskich gospodarkach. Dają też możliwość zbadania rynku i zrzeszania przedsiębiorców, co pomaga w realizowaniu zdrowej konkurencji i rozszerzaniu działalności.

Pomoc dla eksporterów – Małopolska na międzynarodowych targach

Szczególnie skuteczne akcje organizowane w ramach Projektu  to bez wątpienia targi biznesowe. Udział w Projekcie umożliwia firmom dostęp do powierzchni wystawowych oraz przestrzeń do promowania swojej działalności w zagranicznym środowisku branżowym. Jest to także unikalna szansa na nawiązanie kontaktów, prowadzenie rozmów i znalezienie partnerów handlowych poza granicami kraju.