Oferta inwestycyjna Małopolska

Projekt „Power up Your Business in Małopolska 3” powstał ze względu na przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać biznes w Małopolsce i wpływać na wzrost znaczenia regionu. Misją projektu jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla tych firm i stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, ponieważ wierzymy w małopolski biznes i chcemy wspólnie budować regionalną gospodarkę.

Oferta inwestycyjna w Małopolsce – pozyskiwanie środków

Oferujemy szeroko zakrojone wsparcie dla biznesów rozpoczynających działalność w Małopolsce. Jednym z nich jest prowadzenie kampanii informacyjnych przedstawiających możliwości inwestycyjne w regionie. Działalność informacyjna ma na celu przede wszystkim zaznaczenie obecności Małopolski na arenie międzynarodowej między innymi poprzez udział małopolskich przedsiębiorców w targach zagranicznych umożliwionym dzięki udziale w Projekcie.

Kampanie informacyjne

W ramach Projektu umożliwiamy dotarcie małopolskich eksporterów do zagranicznych inwestorów. Jest to możliwe dzięki budowaniu świadomości o atrakcyjności regionu poprzez prezentacje i opracowania tworzone z myślą o rynkach zagranicznych. Przygotowujemy między innymi bazy danych, katalogi branżowe oraz foldery pozwalające na stworzenie marki biznesowej w postaci Małopolskiej oferty eksportowej, dzięki której Małopolska znajdzie swoje miejsce w europejskiej i światowej gospodarce.

Regionalne inwestycje kapitałowe

Naszą misją jest pomoc w zwiększaniu aktywności małych i średnich eksporterów w Małopolsce poprzez mobilizację finansowania. Kierujemy nasze działania również w stronę lokalnych środowisk i instytucji, które szukają możliwości inwestowania w innowacyjne produkty eksportowe z terenów Małopolski. Staramy się również stworzyć ofertę atrakcyjną dla zewnętrznych inwestorów.