Dla kogo przeznaczony jest PowerUp3?

Projekt „Power up your Business in Małopolska 3” to przedsięwzięcie z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Małopolski w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Sposobem realizacji celów projektu jest promocja oferty eksportowej przedsiębiorców podczas międzynarodowych targów jak również innych wydarzeń promocyjno-informacyjnych, organizacja zagranicznych misji gospodarczych, wsparcie inwestycji oraz wzmacnianie wizerunku Małopolski jako regionu innowacyjnego o istotnym potencjale gospodarczym.

Projekt w swoich ramach przewiduje m.in.:

 1. Udział w międzynarodowych targach pod marką MARR i Małopolski, m.in.:
 • Mobile World Congress 2022 - technologie mobilne / Barcelona, Hiszpania
 • Hannover Messe 2023 - targi przemysłowe / Hanower, Niemcy
 • Targi z branży kosmetyczno-chemicznej 2022/2023 / w trakcie wyboru.

W ramach targów oferowana jest profesjonalna zabudowa stoiska wystawienniczego, darmowe wejściówki na teren targów oraz wsparcie logistyczno – doradcze.
Istnieje dodatkowa możliwość promocji swojej firmy w postaci materiałów reklamowych, filmów/spotów promocyjnych czy wpis do katalogu branżowego.

 1. Małopolski Klub Eksportera, ma na celu integrację środowisk biznesowych regionu: przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, samorządów czy przedstawicieli świata nauki. Wspiera on budowanie sieci kontaktów tworząc warunki do wymiany wiedzy i doświadczenia.

W ramach projektu oferowane jest szeroko rozumiane wsparcie. Eksperci podczas spotkań informacyjnych i bezpłatnych szkoleń omawiają szeroko rozumiane zagadnienia internacjonalizacji: rynki zagraniczne i uwarunkowania prawno-gospodarcze, e-marketing itp.)

 1. Brokering eksportowy -  to kojarzenie międzynarodowych partnerów biznesowych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.
 2. Wsparcie procesu międzynarodowej wymiany handlowej i inwestycji:
 • przyjazdowe misje gospodarcze z Hiszpanii/2021, Rumunii/2022, 2023 w trakcie wyboru
 • promocja inwestycyjna i gospodarcza regionu
 • szkolenia i seminaria w formule zarówno online jak i stacjonarnej
 • interaktywny portal przedsiębiorcy
 • innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorców w ramach europejskiej inicjatywy Awangarda

 

Okres realizacji projektu Power up your Business in Małopolska 3 : wrzesień 2020 – czerwiec 2023
Wartość projektu: 4 101 814,57 zł
Wartość dofinansowania: 3 486 542,41 zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2020-2023, Działanie 3.3

W czym pomagamy?

W czym pomagamy?

Projekt jest kierowany do małopolskich przedsiębiorców sektora MŚP, zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na duże zagraniczne rynki, a także wzmocnieniem konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwojem innowacji. Dzięki udziałowi w projekcie masz możliwość:

 • uczestnictwa w wybranych międzynarodowych wydarzeniach targowych
 • brania udziału w spotkaniach Małopolskiego Klubu Eksportera, którego celem jest przygotowanie małopolskich MŚP do ekspansji na rynki międzynarodowe
 • uczestnictwa w spotkaniach biznesowych w ramach przyjazdowych misji gospodarczych

Dlaczego warto skorzystać z projektu?

 

 • Przygotowujemy małopolską ofertę eksportową i inwestycyjną
 • Uczestniczymy w misjach gospodarczych i targach z branż priorytetowych dla małopolskiej gospodarki
 • Świadczymy kompleksowe usługi informacyjne dla małopolskich eksporterów (Małopolski Klub Eksportera)
 • Włączamy małopolskich przedsiębiorców w działania europejskiej Inicjatywy Awangarda
Dlaczego warto skorzystać z projektu?