Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego. Wykorzystaj swoją szansę na rozwój!

22 września w godzinach 10:00-14:00 zapraszamy na bezpłatne szkolenie online 'Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego.
Wykorzystaj swoją szansę na rozwój!' podczas którego: 
  
🔹 zyskasz wiedzę przydatną w praktyce podczas współpracy międzynarodowej,
🔹 dowiesz się jak przygotować swoją firmę i jej ofertę do pierwszych transakcji,
🔹 zdobędziesz praktyczną wiedzę o tym jak zwiększyć szanse na sukces i zminimalizować ryzyko,
🔹 poznasz kluczowe terminy i pojęcia związane z handlem międzynarodowym.
 
Wymagana rejestracja: Rejestracja na szkolenie
 
Program spotkania

Cześć I
10:00 – 11:50

1. Wstęp do zagadnień związanych z biznesem międzynarodowym
- podstawowe pojęcia i terminy
- kontrakty i warunki handlowe

2. Różnice w prowadzeniu działalności na terenie UE oraz poza nią
- cła, podatki, ograniczenia

Cześć II
12:20 – 13:10

1. Praktyka biznesu międzynarodowego
- planowanie działań w przedsiębiorstwie związanym z handlem międzynarodowym
- kluczowe obszary wspierające rozwój międzynarodowy
- warunki formalnoprawne w praktyce
- optymalizacja logistyki i płatności oraz minimalizacja ryzyka

2. Wspólne omówienie różnych modeli dystrybucji

Cześć III
13:20 – 14:00

1. Przygotowanie do targów i imprez branżowych
2. Różnice kulturowe a przebieg komunikacji biznesowej
3. Podsumowanie
 

Dołącz do klubu Eksportera

Skontaktuj się z nami !

Wspólnie zastanowimy się jaki rodzaj wsparcia możemy zaoferować

Dołącz do klubu Eksportera

Planujesz rozpoczęcie sprzedaży swoich usług za granicą? Chcesz zwiększyć rozpoznawalność swoich produktów na innych rynkach?  Chciałbyś porozmawiać z praktykami handlu międzynarodowego? Dołącz do Małopolskiego Klubu Eksportera, inicjatywy skierowanej do przedsiębiorców rozwijających swoje firmy na rynkach światowych.

Dołącz do klubu

Projekt realizowany jest w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dołącz