Przygotowanie do udziału w międzynarodowych targach.

5 października w godzinach 10:00-14:00 zapraszamy na bezpłatne szkolenie online 'Przygotowanie do udziału w międzynarodowych targach na przykładzie GITEX Technology Week 2021'
 
podczas którego: 
  
???? zyskasz praktyczną wiedzę przydatną w nawiązywaniu kontatków za granicą,
???? dowiesz się jak przygotować swoją firmę do udziału w międzynarodowych targach, 
???? zdobędziesz praktyczną wiedzę o tym jak zwiększyć szanse na sukces i zminimalizować ryzyko,
 
Wymagana rejestracja: link rejestracyjny
 
Program spotkania 

 

 Cześć I

10:00 – 11:00

Targi to biznes – kluczowe zasady uczestnictwa w targach

  • Przygotowanie do udziału w targach
  • W trakcie targów - najlepsze praktyki
  • Follow up czyli strategia działań po targach

Przerwa 11:00 – 11:10

 Cześć II

11:10 – 12:10

Różnice kulturowe a przebieg komunikacji biznesowej

  • Przykłady różnych typów kultur i ich wpływ na budowanie relacji
  • Style prowadzenia negocjacji w różnych kulturach
  • Gafy i wpadki – jak wybrnąć z trudnych sytuacji

Przerwa 12:10 – 12:20

 Część III

12:20 – 12:50

GITEX Technology Week 2021– Praktyk dla Praktyków, doświadczenia 2018

  • Jak należy przygotować się do uczestnictwa w GITEX?
  • Od czego zależą efekty udziału w GITEX?
  • Podstawowa zasada sukcesu na targach GITEX w Dubaju

12:50 – 13:00 przerwa

Część IV

13:00 – 14:00

GITEX Technology Week 2021

  • Ważne kwestie organizacyjne dla uczestników targów w 2021

Dołącz do klubu Eksportera

Skontaktuj się z nami !

Wspólnie zastanowimy się jaki rodzaj wsparcia możemy zaoferować

Dołącz do klubu Eksportera

Planujesz rozpoczęcie sprzedaży swoich usług za granicą? Chcesz zwiększyć rozpoznawalność swoich produktów na innych rynkach?  Chciałbyś porozmawiać z praktykami handlu międzynarodowego? Dołącz do Małopolskiego Klubu Eksportera, inicjatywy skierowanej do przedsiębiorców rozwijających swoje firmy na rynkach światowych.

Dołącz do klubu

Projekt realizowany jest w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dołącz