Szkolenie "VAT w obrocie międzynarodowym WDT/WNT"

W dniu 15 września 2022r. zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. "VAT w obrocie międzynarodowym WDT/WNT" podczas, którego firmy otrzymają szereg praktycznych informacji i wskazówek dotyczących podatku VAT, związanych z transgranicznymi transakcjami towarowymi, tj. wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz eksportem i importem towarów, z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Miejsce: szkolenie on-line ClickMeeting

Cena: Szkolenie bezpłatne w ramach pomocy de minimis

Termin: 15.09.2022r. w godzinach 9:00-15:00

Rejestracja: Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 13.09.2022r. poprzez formularz na dole strony

Ilość miejsc: ograniczona, istotna jest kolejność zgłoszeń

Program szkolenia "VAT w obrocie międzynarodowym WDT/WNT":

1. Transakcje wewnątrzunijne i poza UE w ustawie SLIM-VAT-2
2. Zakup i sprzedaż towarów na terenie UE i poza UE od lipca 2021 r.
3. Funkcjonowanie w praktyce pakietu e-commerce
4. Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw towarów w ramach WDT
5. Ogólna interpretacja MF z grudnia 2020r. a rozliczanie WDT
6. Aktualne problemy i kontrole transakcji wewnątrzwspólnotowych
7. WDT i WNT – inne problemy praktyczne
8. Import i świadczenie usług w 2022 r.– aktualne problemy
9. Miejsce dostawy towarów
10. Zasady ustalania i schematy transakcji trójstronnych i łańcuchowych
11. Transakcje trójstronne w formie uproszczonej
12. Eksport i import towarów
13. Dyskusja z Uczestnikami

Szkolenie skierowane jest dla przedsiębiorstw posiadających status mikro, małych i średnich firm z terenu województwa małopolskiego.

Dzień przed szkoleniem on-line każdy uczestnik otrzyma indywidualny link umożliwiający uczestnictwo w wydarzeniu.

Dzięki pracy w małej grupie, tak jak na szkoleniu stacjonarnym, zapewniona zostanie możliwość efektywnej komunikacji z prelegentem oraz możliwość zadawania pytań.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu 'Power up your Business in Małopolska 3'.

Wymagana wcześniejsza rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy na dole strony.

Ekspert prowadzący szkolenie:

Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych.

Dodatkowe informacje: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wzory dokumentów:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Formularz informacji de minimis

3. Umowa szkoleniowa

4. Oświadczenie