Jesteśmy świadomi, że rozwój małopolskiego biznesu powinien sięgać nie tylko sąsiednich regionów, lecz także – jeśli nie przede wszystkim – obejmować handel zagraniczny. W eksporcie leży siła Małopolski, dlatego kładziemy duży nacisk na promocję regionu na targach zagranicznych.

Targi zagraniczne – wsparcie

Naszą misją i celem, jest pomoc małopolskim przedsiębiorcom w każdym aspekcie prowadzenia firmy. Dlatego w kontekście targów zagranicznych staramy się spełniać zadanie informacyjne, organizacyjne i koordynacyjne. Docieramy do międzynarodowych organizatorów targów z ofertą lokalnych firm i informujemy przedsiębiorców o nadchodzących wydarzeniach. Umożliwiamy też dostęp do ekskluzywnych lub zamkniętych imprez, a także oferujemy zniżki do płatnych wydarzeń lub udział w nich bez żadnych opłat.

Pośrednictwo i porady

Staramy się pomagać w formalnościach związanych z udziałem w targach zagranicznych, wsparcie oferujemy szczególnie małym i średnim firmom. Jesteśmy pośrednikiem między organizatorami a małopolskimi przedsiębiorcami oraz służymy fachowym doradztwem i pomocą w organizacji wyjazdów. Zapewniamy możliwość reprezentowania firmy na największych panelach wystawowych w Europie i nawiązujemy kontakty z tymi międzynarodowymi wystawcami, których branże są obecne na rynku małopolskim.

Platforma informacyjna

Umożliwiamy przedsiębiorcom dostęp do Małopolskiego Klubu Eksportera, który zrzesza firmy z regionu. Umożliwia zdobywanie wiedzy potrzebnej do wejścia na rynki międzynarodowe oraz pozwala spotykać się z innymi eksporterami w celu wymiany doświadczeń. Dzięki uczestnictwie w Projekcie przedsiębiorcy otwierają sobie drogę do bazy cennej wiedzy i zdobywanie nowych kontaktów na rynkach zagranicznych dzięki udziale w międzynarodowych targach.

Organizacja i inicjatywa

Naszym celem jest promocja Małopolski i rozszerzanie małopolskich biznesów poza granice regionu i kraju. Z tego względu nasze wsparcie obejmuje wszystkie praktyczne i logistyczne aspekty udziału w targach międzynarodowych. Dbamy o umieszczenie małopolskich eksporterów w katalogach branżowych, pomagamy uzyskać wyświetlania na ekranach LCD w trakcie targów oraz zapewniamy materiały promocyjne w postaci spotów reklamowych. Dotąd w ramach Projektu „Power up your Business in Małopolska 3” braliśmy udział między innymi w targach przemysłowych w Hanowerze oraz wystawie technologii mobilnych w Barcelonie.

Zdajemy sobie sprawę z płynności rynku, świata biegnącego nieustannie do przodu i zmieniających się czasów. Dlatego podstawą naszych działań jest ustawiczny rozwój i zdobywanie wiedzy. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych przedsiębiorców, stworzyliśmy wachlarz warsztatów i szkoleń dla eksporterów, który ciągle aktualizujemy i dodajemy nowe propozycje.

Prowadzenie biznesu w 21. wieku

Współczesne przedsiębiorstwa muszą podążać za zmieniającym się światem i wychodzić naprzeciw potrzebom swoich Klientów, którzy coraz częściej rozwiązań swoich problemów szukają w internecie. Dlatego nasza oferta szkoleń obejmuje nowoczesne techniki sprzedażowe i tematykę e-commerce. Stawiamy również na poznawanie sposobów skutecznego marketingu w sieci tworzonych na podstawie regularnych badań rynku i aktualnych trendów. Chcemy dać małopolskim eksporterom solidne podstawy do zaistnienia we współczesnym świecie i wdrożenia sprzedaży online.

Szkolenia eksport – skuteczność i wydajność

W szkoleniach proponowanych dla eksporterów skupiamy się na jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów i maksymalnej poprawie efektywności. Staramy się wytyczać nowe ścieżki dla małopolskiego biznesu, wskazując na nowoczesne technologie i projekty pozwalające lepiej zarządzać zasobami. W działaniach tych pomaga Małopolski Klub Eksportera powołany w ramach Projektu “Power up Your Business in Małopolska 3”, który umożliwia dzielenie się doświadczeniami oraz wymianę pomysłów i koncepcji. Jest to też platforma umożliwiająca udział w licznych szkoleniach i praktykach.

Doświadczenie i wiedza ekspercka

W zakresie działalności Projektu leży też organizacja spotkań i licznych prelekcji z ekspertami ze światowych rynków i specjalistów w zakresie rozwoju firmy na zagranicznych rynkach. Spotkania te umożliwiają zdobycie niezwykle cennej wiedzy popartej doświadczeniem profesjonalistów. Odbywają się one w formie wykładów lub prelekcji, ale także warsztatów, dzięki którym przedsiębiorcy zyskują okazję do przeniesienia zdobytej wiedzy na rzeczywiste działania oraz przetestowania teorii w praktyce.

Szkolenia stanowią jednak nie tylko możliwość zdobywania wiedzy od profesjonalistów. Gromadzą one bowiem wielu przedsiębiorców z różnych branż w jednym miejscu, co umożliwia nawiązywanie kontaktów oraz wymianę idei, pomysłów i wiedzy. Rozmowa z innymi przedsiębiorcami jest zawsze cennym źródłem informacji, ale też pozwala podzielić się swoim własnym, doświadczeniem z innymi.

Jako Projekt wspomagający małopolskie przedsiębiorstwa kierujemy się misją rozwoju tych firm i promowania ich poza granicami kraju. Jest to przyczyna, dla której szczególną wagę przykładamy do pomocy dla eksporterów w Małopolsce oraz przeznaczamy wiele energii i środków, by zapewnić im niezbędne wsparcie.

Wiedza i doświadczenie

Szczególnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach Projektu jest europejska Inicjatywa Awangarda. Dzięki Inicjatywie mamy możliwość udostępnienia przedsiębiorcom nowoczesnej infrastruktury, która pozwala na przetestowanie nowych pomysłów i innowacyjnych technologii. Jest to swoisty inkubator umożliwiający sprawdzenie koncepcji przed wdrożeniem ich na rynek. Projekt ten stanowi jednak okazję nie tylko do rozwoju biznesowego, ale jest ośrodkiem inspiracji i promowania nowych rozwiązań naukowych opartych na wzajemnej współpracy między ośrodkami z całej Europy.

Społeczność i praktyka

W ramach działań projektu “Power up Your Business in Małopolska 3” stworzyliśmy miejsce do dzielenia się informacjami Małopolski Klub Eksportera. Jest to przestrzeń łącząca ekspertów i przedsiębiorców oraz ułatwiająca przepływ informacji. Ponadto w ramach pomocy dla małopolskich eksporterów umożliwiamy udział w konferencjach branżowych i spotkaniach roboczych.

Kładziemy również nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności, czego efektem jest proponowana przez nas baza warsztatów pozwalających zyskać cenne umiejętności. Warsztaty promują wiedzę, dzięki której małopolskie przedsiębiorstwa łatwiej dostosowują się do trendów aktualnie panujących w europejskich gospodarkach. Dają też możliwość zbadania rynku i zrzeszania przedsiębiorców, co pomaga w realizowaniu zdrowej konkurencji i rozszerzaniu działalności.

Pomoc dla eksporterów – Małopolska na międzynarodowych targach

Szczególnie skuteczne akcje organizowane w ramach Projektu  to bez wątpienia targi biznesowe. Udział w Projekcie umożliwia firmom dostęp do powierzchni wystawowych oraz przestrzeń do promowania swojej działalności w zagranicznym środowisku branżowym. Jest to także unikalna szansa na nawiązanie kontaktów, prowadzenie rozmów i znalezienie partnerów handlowych poza granicami kraju.

Oprócz bogatej oferty inwestycyjnej w ramach projektu “Power up Your Business in Małopolska 3” proponujemy usługi doradztwa i opieki ekspertów w zakresie prowadzenia firmy, rozwoju i marketingu. Oferujemy wsparcie dla firm w Małopolsce na każdym etapie budowania firmy, gdyż wiemy, że w biznesie istotny jest każdy szczegół.

Przestrzeń dla eksporterów

Filarem projektu jest Małopolski Klub Eksportera stanowiący platformę do wymiany doświadczeń. Jest on też przestrzenią do projektowania przyszłych działań oraz służy do tworzenia korzystnych planów wdrożenia eksportu na podstawie bogatej bazy informacji i wiedzy.

Szkolenia tematyczne

Projekt wsparcie dla firm z Małopolski odpowiada na indywidualne potrzeby firm i jest dostosowany do zmieniającego się rynku także ze względu na bogaty wachlarz szkoleń dla eksporterów. Tematyka szkoleń obejmuje wiele aspektów ważnych dla skutecznego zarządzania i rozwijania firmy. Ważnym aspektem działalności projektu są też warsztaty i spotkania z ekspertami w zakresie handlu międzynarodowego. Proponowane przez nas prelekcje stanowią wyjątkową okazję do pogłębiania wiedzy i zwiększania świadomości wyzwań związanych z wprowadzaniem swoich produktów na rynki zagraniczne.

Wsparcie dla firm – Małopolska strategia i rozwój

W ramach budowania strategii i rozwoju firm eksportowych w Małopolsce oferujemy możliwość skorzystania z naszego pośrednictwa w kontaktach handlowych z zagranicznymi kontrahentami. Z ofertą małopolskich przedsiębiorstw wychodzimy do firm ze wszystkich kontynentów. Nasz patronat obejmuje też pomoc w stworzeniu najkorzystniejszego planu działania i skutecznej strategii wchodzenia na nowy rynek. Nasi doradcy służą radą także w kolejnych etapach budowania sieci eksportu w innych krajach.

Człowiek na pierwszym miejscu

Przykładamy szczególną wagę do umiejętności pomagających w skutecznej komunikacji i negocjacjach. Dlatego w celu wsparcia dla eksporterów z  Małopolski organizujemy regularne misje gospodarcze będące wyjątkową okazją do nawiązania kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Nasze działania obejmują między innymi przedsiębiorców z Hiszpanii, Rumunii i Ukrainy. Spotkania te pomagają budować obraz Małopolski jako potencjalny rynek dla inwestycji i partnerstwa handlowego.

Projekt „Power up Your Business in Małopolska 3” powstał ze względu na przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać biznes w Małopolsce i wpływać na wzrost znaczenia regionu. Misją projektu jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla tych firm i stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, ponieważ wierzymy w małopolski biznes i chcemy wspólnie budować regionalną gospodarkę.

Oferta inwestycyjna w Małopolsce – pozyskiwanie środków

Oferujemy szeroko zakrojone wsparcie dla biznesów rozpoczynających działalność w Małopolsce. Jednym z nich jest prowadzenie kampanii informacyjnych przedstawiających możliwości inwestycyjne w regionie. Działalność informacyjna ma na celu przede wszystkim zaznaczenie obecności Małopolski na arenie międzynarodowej między innymi poprzez udział małopolskich przedsiębiorców w targach zagranicznych umożliwionym dzięki udziale w Projekcie.

Kampanie informacyjne

W ramach Projektu umożliwiamy dotarcie małopolskich eksporterów do zagranicznych inwestorów. Jest to możliwe dzięki budowaniu świadomości o atrakcyjności regionu poprzez prezentacje i opracowania tworzone z myślą o rynkach zagranicznych. Przygotowujemy między innymi bazy danych, katalogi branżowe oraz foldery pozwalające na stworzenie marki biznesowej w postaci Małopolskiej oferty eksportowej, dzięki której Małopolska znajdzie swoje miejsce w europejskiej i światowej gospodarce.

Regionalne inwestycje kapitałowe

Naszą misją jest pomoc w zwiększaniu aktywności małych i średnich eksporterów w Małopolsce poprzez mobilizację finansowania. Kierujemy nasze działania również w stronę lokalnych środowisk i instytucji, które szukają możliwości inwestowania w innowacyjne produkty eksportowe z terenów Małopolski. Staramy się również stworzyć ofertę atrakcyjną dla zewnętrznych inwestorów.

Według ostatnich raportów Małopolska jest regionem o silnym potencjale ekonomicznym. Stanowi ośrodek nie tylko biznesowy, lecz także społeczny i naukowy. Sprawia to, że jest niezwykle atrakcyjnym regionem dla ponad 400 tysięcy firm prowadzących swoją działalność w regionie, spośród których wiele opiera swoją działalność na eksporcie. Małopolska jest też regionem innowacyjnych biznesów, które z powodzeniem znajdują odbiorców poza granicami kraju.

Jakie towary biorą udział w eksporcie z Małopolski?

Małopolska jest dużym eksporterem sprzętu związanego z branżą motoryzacyjną, którego udział w eksporcie z tego regionu ciągle rośnie. Do tych towarów należą nie tylko urządzenia przeznaczone dla przemysłu samochodowego, lecz także rolniczego i elektrycznego. Popularnością cieszy się też gałęzią jest małopolski eksport chemiczny obejmujący przetwórstwo chemiczne i polimery.

Dokąd trafia eksport z Małopolski?

Najczęstszym kierunkiem eksportu produktów z Małopolski są Niemcy. Trafia do nich  aż 25% całego eksportu Małopolski, co obejmuje towary o łącznej wartości 2,5 mld EUR. Pozostała część zysków pochodzi z towarów wysyłanych m.in. do Czech, Francji i Słowacji. Czyni to Małopolskę silnym graczem na arenie europejskiej.

Wsparcie eksportu małopolskiego

W  ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska 3” prowadzimy szeroko zakrojone akcje mające na celu wsparcie i rozwój eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich firm z Małopolski. Działania te obejmują między innymi promocję Małopolski na arenie międzynarodowej. Jednak przede wszystkim staramy się ułatwić przedsiębiorcom wejście na rynki zagraniczne poprzez pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz organizację wyjazdowych misji gospodarczych i  targów międzynarodowych. Umożliwiamy także wymianę doświadczeń oraz udział w szkoleniach poprzez powołany w ramach projektu „Małopolski Klub Eksportera” oraz europejską Inicjatywę Awangarda.