Eksport Małopolska

Według ostatnich raportów Małopolska jest regionem o silnym potencjale ekonomicznym. Stanowi ośrodek nie tylko biznesowy, lecz także społeczny i naukowy. Sprawia to, że jest niezwykle atrakcyjnym regionem dla ponad 400 tysięcy firm prowadzących swoją działalność w regionie, spośród których wiele opiera swoją działalność na eksporcie. Małopolska jest też regionem innowacyjnych biznesów, które z powodzeniem znajdują odbiorców poza granicami kraju.

Jakie towary biorą udział w eksporcie z Małopolski?

Małopolska jest dużym eksporterem sprzętu związanego z branżą motoryzacyjną, którego udział w eksporcie z tego regionu ciągle rośnie. Do tych towarów należą nie tylko urządzenia przeznaczone dla przemysłu samochodowego, lecz także rolniczego i elektrycznego. Popularnością cieszy się też gałęzią jest małopolski eksport chemiczny obejmujący przetwórstwo chemiczne i polimery.

Dokąd trafia eksport z Małopolski?

Najczęstszym kierunkiem eksportu produktów z Małopolski są Niemcy. Trafia do nich  aż 25% całego eksportu Małopolski, co obejmuje towary o łącznej wartości 2,5 mld EUR. Pozostała część zysków pochodzi z towarów wysyłanych m.in. do Czech, Francji i Słowacji. Czyni to Małopolskę silnym graczem na arenie europejskiej.

Wsparcie eksportu małopolskiego

W  ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska 3” prowadzimy szeroko zakrojone akcje mające na celu wsparcie i rozwój eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich firm z Małopolski. Działania te obejmują między innymi promocję Małopolski na arenie międzynarodowej. Jednak przede wszystkim staramy się ułatwić przedsiębiorcom wejście na rynki zagraniczne poprzez pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz organizację wyjazdowych misji gospodarczych i  targów międzynarodowych. Umożliwiamy także wymianę doświadczeń oraz udział w szkoleniach poprzez powołany w ramach projektu „Małopolski Klub Eksportera” oraz europejską Inicjatywę Awangarda.