Dołącz do projektu

Projekt „Power up your Business in Małopolska 3” to przedsięwzięcie z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Małopolski w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym, mające na celu promocję oferty gospodarczej regionu, promocję innowacyjności, wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne.

Bardzo skutecznym sposobem realizacji celów projektu jest promocja oferty eksportowej przedsiębiorców podczas międzynarodowych targów i innych wydarzeń promocyjno - informacyjnych, organizacja zagranicznych misji gospodarczych, wsparcie inwestycji oraz wzmacnianie wizerunku Małopolski jako regionu innowacyjnego o istotnym potencjale gospodarczym.

Projekt Power up your Business in Małopolska 3 w swoich ramach przewiduje m.in. :

Udział w międzynarodowych targach pod marką MARR i Małopolski, m.in. :

 • Mobile World Congress - technologie mobilne, Barcelona, Hiszpania
 • Hannover Messe - targi przemysłowe, Hanower, Niemcy
 • InterCharm - branża kosmetyczno-chemiczna, Kijów, Ukraina

Oferta w ramach targów to profesjonalna zabudowa, darmowe wejściówki, wsparcie logistyczno – doradcze, możliwość promocji firmy (materiały reklamowe, filmy/spoty promocyjne), wpis do katalogu dedykowanego określonej branży.

 • Małopolski Klub Eksportera, mający na celu integrację środowisk biznesowych regionu: przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, samorządów czy przedstawicieli świata nauki, pozwalający dzielić się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem,
 • Przygotowanie przed targami: spotkania informacyjne i szkolenia (szeroko rozumiane zagadnienia internacjonalizacji: rynki zagraniczne i uwarunkowania prawno – gospodarcze, e-marketing itp.)
 • Brokering eksportowy (kojarzenie międzynarodowych partnerów biznesowych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami)
 • przyjazdowe misje gospodarcze z Hiszpanii, Ukrainy i Rumunii
 • promocja inwestycyjna i gospodarcza regionu
 • szkolenia i seminaria w formie tradycyjnej oraz on-line
 • interaktywny portal przedsiębiorcy
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorców w ramach europejskiej inicjatywy Awangarda