Wsparcie finansowe BGK dla innowacji technologicznych

Z inicjatywy krakowskiej Izby Przemysłowo – Handlowej i małopolskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego 8 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjne „Wsparcie BGK dla innowacji technologicznych – dotychczasowe efekty realizacji oraz nadchodzące możliwości finansowania ze środków UE”.

Prezentacje ekspertów BGK koncentrowały się na analizie efektów wdrażania Funduszy Europejskich przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ostatnich latach oraz planach dostępności dotychczasowych i nowych instrumentów wsparcia w najbliższych kwartałach: Kredyt technologiczny oraz Gwarancja Biznesmax (bezpłatna gwarancja spłaty kredytu, uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu komercyjnego objętego gwarancją, która jest formą dotacji refundującej zapłacone odsetki.

Z założenia Kredyt technologiczny przeznaczony jest na wsparcie przedsiębiorstw wdrażających nowe rozwiązania technologiczne, które prowadzą do nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów. Kredyt ma formę dotacji przeznaczonej na spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank kredytujący.

Gwarancja Biznesmax zawiera dwa komponenty finansowe: bezpłatną gwarancję spłaty kredytu udzielaną w trybie portfelowym przez banki kredytujące oraz dopłatę do odsetek. Aby móc uzyskać bezpłatną gwarancję, a następnie złożyć wniosek o refundację części zapłaconych odsetek, przedsiębiorca musi spełnić 1 z 17 kryteriów podmiotowych lub zrealizować inwestycję z efektem ekologicznym wpisującą się w 1 z 10 kategorii projektów (np. instalacje fotowoltaiczne, efektywność energetyczna, kogeneracja, magazynowanie energii). O dotację refundującą zapłacone odsetki  przedsiębiorca wnioskuje w momencie, kiedy prawidłowo wykorzysta kredyt objęty gwarancją. Gwarancja Biznesmax dostępna jest w trybie ciągłym w 12 bankach kredytujących.  

Więcej informacji na załączonych prezentacjach: Kredyt technologiczny,   Gwarancja Biznesmax

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami BGK Region Małopolski:  Katarzyna Martela, tel. 519 018 252

 

Opracowanie Zespół Projektu Power up your Business in Małopolska 3

Departament Współpracy Regionalnej MARR SA