Projekty z udziałem MARR SA w opinii ekspertów


Na stronach internetowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ukazało się opracowanie „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na internacjonalizację przedsiębiorstw w Polsce”

zrealizowane w bieżącym roku przez konsorcjum Ecorys Polska Sp. z o. o.  i WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.

Jak piszą autorzy badania: „Celem […] była ocena wpływu interwencji realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020 na umiędzynarodowienie działalności polskich przedsiębiorstw. W celu określenia makroekonomicznych efektów wsparcia (tj. wpływu na wzrost udziału eksportu w PKB oraz wzrost udziału eksportu wysokiej techniki w PKB), przeanalizowano wpływ wszystkich projektów realizowanych w ramach polityki spójności od początku trwania perspektywy finansowej 2014-2020 do końca 2020 r. Ponadto, oceniano wybrane skutki mikroekonomiczne interwencji. W tym celu przyjrzano się projektom realizowanym w ramach celów tematycznych 1 i 3, dzieląc je na bezpośrednio i pośrednio wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw”.

Miło nam poinformować, że projekty wsparcia eksportu i inwestycji, realizowane z udziałem MARR SA w ciągu ostatnich lat zostały szeroko opisane i ocenione (od strony 143 ????), ze wskazaniem na sukcesy i problemy przy realizacji naszych inicjatyw, uzupełnione o opinie małopolskich przedsiębiorców. Niezwykle ciekawe, pouczające opracowanie, które polecamy wszystkim zainteresowanym.

Opracowanie dostępne pod linkiem:

https://www.ewaluacja.gov.pl/media/107269/RK_internacjonalizacja.pdf